دانلود رایگان


ارزيابی و برآورد حداكثر سيلاب(PMF) حوضه ی آبريز سد - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به ارزيابی و برآورد حداكثر سيلاب(PMF) حوضه ی آبريز سد بختياری مبتنی محتمل بر مدل همگرايی سينوپتيكی می پردازد

دانلود رایگان
ارزيابی و برآورد حداكثر سيلاب(PMF) حوضه ی آبريز سد بختياری مبتنی محتمل بر مدل همگرايی سينوپتيكی چکیده
جهت پیشگیری خسارات ناشی از وقوع سیلاب میبایست احتمال وقوع و بزرگی سیلاب های مهم برآورد شده و با بکارگیری روشهای مناسب و تأسیسات خاص، اثرات سیلاب کنترل گردد. هدف از مطالعه حاضر برآورد حداکثر سیلاب محتمل با تداوم زمانی مختلف در حوضه سد بختیاری با روشهای سینوپتیکی و آماری با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات جمع آوری شده و استفاده از نتایج مطالعات قبلی در این حوضه میباشد. به منظور برآورد حداکثر بارش محتمل در مطالعه حاضر از مدل همگرایی سینوپتیکی استفاده شده است. جهت برآورد از مدل بارش -رواناب (PMP) و حداکثر بارش محتمل (PMF) حداکثر سیلاب محتمل استفاده شده است. زیر حوضه های مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از HEC-HMS حوضه های آبریز ایستگاه های آبسنجی تلهزنگ، تنگپنج، سزار و بختیاری میباشند. دبی اوج رواناب از 1006 تا 6411 متر مکعب در ثانیه برای 33 سیلاب در محل ایستگاه تله زنگ (ایستگاه اصلی) در تغییر بود. دامنهی تغییرات حداکثر سیلاب محتمل یعنی حد بالا و پایین آن شبیهسازی شده و در مرحلهی آنالیز حساسیت، دامنهی تحمل وقوع حداکثر سیلاب حوضه بختیاری شناسایی گردید و در نهایت مقدار دبی اوج هیدروگراف نهایی محاسبه شده است که مقدار حد بالای آن معادل 12400 و حجم هیدروگراف 2500 میلیون متر مکعب بدست آمده است.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
PMF


سیلاب


برآورد حداكثر سيلاب PMF


حوضه ی آبريز سد بختياری


مدل همگرايی سينوپتيكی


ارزیابی حداکثر سیلاب


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت آشنايی با نقش‌های سنتی

دانلود کتاب آسیب شناسی اجتماعی

شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال

كارآموزي الكترونيك، سيستم مكش دستگاه اكسترودر،

كارآموزي الكترونيك، سيستم مكش دستگاه اكسترودر،

نقد رمان موج‌ها اثر ویرجینیا وولف The Waves by Virginia Woolf

دانلود پاورپوینت کامل تعهد سازمانی ORGANIZATIONAL COMMITMENT

تحقیق روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در

اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناخت و خلاقیت بر

دانلود پاورپوینت تئوری محدودیت