دانلود رایگان


Critical Perspectives on Accounting xxx (2013) xxx–xxx حسابداری، اخلاق - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
Critical Perspectives on Accounting xxx (2013) xxx–xxx---حسابداری، اخلاق و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش A B S T R A C T
This paper offers a critical examination of the interrelationship between accounting, ethics, and the question of themeaning of human existence. Starting with a critique of the approach, data and method in Everett & Tremblay (2014), I broadly consider how different approaches to ethics andmorality within capitalist markets play out. Drawing on the work of Milan Kundera, and briefly considering perspectives on the WorldCom fraud, I consider how the themes of lightness, weight, and kitsch are emblematic of many approaches to ethics within accounting.
چکیده
این مقاله شرح انتقادی روابط متقابل بین حسابداری، اصول اخلاق و سوال ازمعنای وجود انسان ارائه می دهد.شروع با یک انتقاد از روش داده ها و رویه اورت و ترمبلی 2014، و بطور گسترده در نظر می گیردوبا چگونه اخلاقیات ورعایت اصول اخلاق درداخل بازار های سرمایه داری نزدیک می شودبپایان می رسد. ترسیم کار میلان کوندرا، وبطور خلاصه باتوجه به دیدگاه های تقلب ورلد کام، می توان به این قضیه پی برد که موضوعات کم اهمیت چه نشانه ای از رویکرد های اخلاقی در حسابداری می باشند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عرفان 8 ص

دانلود کتاب آئین رفتار حرفه ای برای حسابداران

مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و

تحقیق درباره روماتیسم

132 پایان نامه پزشکی

افزودن ابزارهای سطحیکار به زیرشکن به منظور بهبود

یادگیری سریع و آسان دستخط شکسته انگلیسی

629 ارزیابی روشهای عددی مبتنی بربردار گرادیان جهت

آشپزی بوشهری

شبيه سازي و آثار حقوقي آن