دانلود رایگان


کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش - دانلود رایگاندانلود رایگان کنترل تولیدات پراکنده و برنامه­ريزي آنها يکي از مسائل مهم بهره­برداري سيستم­هاي قدرت است. هدف از اين مسأله حداقل کردن هزينه بهره­برداري و آلودگي و تامين با

دانلود رایگان
کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو93
فهرست اشکال صفحه
فصل اوّل
آشنایی با تولیدات پراکنده و ریزشبکه هوشمند 1.1 تولیدات پراکنده 1.1.1 تاریخچه تولید پراکنده 2.1.1 تعریف تولید پراکنده 3.1.1 مزایای تولیدات پراکنده
 1. واحدهايDGدرنزديكترين نقاط به مصرف كننده احداث و بهره برداري مي شوندو به همين دليل هزينه هاي انتقال و توزيع انرژي كاهش مي يابد كه در غيراينصورت اين هزينه هادرحدود 30 % ازارزش توان تحويل شده به مصرف كننده خواهندبود.
 2. آخرين دستاوردهاي صنعت برق ساخت واحدهاي توليدكننده پر بازده و در رنج وسيعي از 10 كيلووات تا 15 مگاوات را ميسرساخته اند.
 3. گاز طبيعي به عنوان سوخت بسياري از واحدهايDGتقريباًدرهرمنطقه اي توزيع شده است وقيمت آن از ثبات بيشتري برخورداراست.
 4. معمولاًسيستم هايDGزمان نصب كوتاه تري دارند و ريسك سرمايه گذاري درآنهاكمتراست.
 5. واحدهايDG بازدهي خوبي دارند به ويژه در سيكل هاي تركيبي وزنجيرهاي (واحدهاي بزرگتر .( DG
 6. رقابتي شدن بازار برق فرصت هايي براي ظهور توليد كننده هاي جديد در شبكه قدرت بوجود آورده است.
 7. ابعاد فيزيكي كوچك سيستمهاي DGنصب آنها در محل مصرف بدون نياز به جستجو براي يافتن مساحت وسيعي از زمين واخذ تأييد مسئولين ذيربط را ميسرمي سازد.
 8. دركنار افزايش هزينه هاي انتقال و توزيع انرژي هزينه هاي توليدپراكنده كاهش يافته است و به مرور زمان كمتر مي شود.
 9. اختيار انتخاب تركيبهاي مختلف هزينه، قابليت اطمينان و كيفيت توان خروجي براي بهره بردار DG، كارآيي و ارزش آن را دوچندان كرده است.
4.1.1 انواع تکنولوژی های تولید پراکنده
 1. انرژی های قابل تجدید:آن دسته از انرژی ها هستند که تجدیدپذیرند تا کره زمین و خورشید وجود دارند،خواهند بود،مانند انرژی حاصل از خورشید،آب،باد،امواج دریا،جزرومد،گرمای آب اقیانوس ها،گرمای درون زمین وغیره.
 2. انرژی های غیرقابل تجدید:آن دسته از انرژی ها هستند که تجدیدناپذیرند،مانند نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،اورانیوم وغیره که تجدید آن ها میلیون ها سال وقت لازم دارد.
انرژی خورشیدی
انرژی آبی انرژی بادی ميكروتوربين [12](MTG)، که به اختصار میکروتوربین (MT[13]) نامیده می شود، بررسی می گردد. اجزای اصلی یک سیستم MT عبارتند از:
[14]
[15]
[16]
[17]
[18](PMSG)
2.1 ساختار ریز شبکه همان طور کهعنوانشدريزشبکهمفهومياستکهدرآنمنابعانرژيتجديدپذيروبالقوهموجودمانندباد،انرژيخورشيدوغيرهبههمراهمنابعتوليديمرسومنظيرپيل هايسوختيوميکروتوربين ها،يافتمي­شودکهنهتنهاباهمرابطهبرقرارمي­نمايندبلکهاينارتباطبهسايرشبکه­هايبزرگ تردرردهتوزيعنيزکشيدهمي­شود. تمامياينمنابعتوليدپراکنده[19] دارايقدرتتصميمگيريوبرنامه ريزيتوليدانرژيهستند.
به طور کلی می توان ریز شبکه ها را به سه قسمت تقسیم بندی کرد:
 • زیرساخت سخت افزاری
  • زیر ساخت اندازه گیری
- کنترل کننده های محلی: کنترل کننده هایی که بر روی هر یک از منابع تولیدی و بارهای قابل کنترل نصب می شوند و وظیفه ی تنظیم مقدار خروجی سیستم را روی مقداری که توسط کنترل کننده ی بالادستی ارائه می شود، دارند.
- کنترل کننده های مرکزی کمکی: این کنترل کننده ها بالاتر از کنترل کننده های محلی قرار می گیرند تا وظیفه ی جمع آوری وضعیت فعلی کنترل کننده های محلی و ارتباط با کنترل کننده ی مرکزی ریز شبکه را داشته باشند. عمدتاً این کنترل کننده ها بخشی از وظیفه ی کنترل کننده ی مرکزی ریز شبکه را بر عهده دارند.
- کنترل کننده های مرکزی ریزشبکه: این کنترل کننده ها وظیفه ی دریافت وضعیت فعلی منابع و بارها، قیمت شبکه ی بالادستی، پیش بینی وضعیت آب و هوایی و پارامترهای نایقینی و غیره را دارا می باشند و بر این اساس بهترین تصمیم گیری را برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای آن ها انجام می دهند. که ساختار فیزیکی آن ها جزء زیرساخت اندازه گیری و ساختار الگوریتمی آن که به سیستم مدیریت انرژی معروف است در ساختار نرم افزاری توضیح داده خواهد شد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
کنترل تولیدات پراکنده در بازار


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر

کتاب فرهنگ لغت تخصصی علوم دامی

اقدام پژوهی درس مطالعات اجتماعی، تحقیق و پژوهش

دانلود رایگان کتابهای مربوط به آیین تدفین در

دانلود پاورپوینت منابع آب ایران

مقاله درمورد اختلال هذیانی

تحقیق درباره جنبه هاي اخلاقي نام و نشان تجاري در

تراکت لایه باز مهدکودک و پیش دبستان(دو

مقاله درمورد آشنايي با حسابداري

ارزيابي اثرات اجتماعي رسانه هاي متحرك وغني