دانلود رایگان


مقاله4_ترابرد کوانتمی در نانو ساختارها با - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله4_ترابرد کوانتمی در نانو ساختارها با استفاده از مدل آندرسونفهرست مطالب
فصل اول: ترابرد الکترونی در نیمه رساناها و نانوساختارها1
فصل دوم: ترابرد الکترونی در دستگاه های کوانتمی.. 42
فصل سوم: محاسبات نظری جریان در نقطه کوانتمی براساس مدل اندرسون. 66
فصل چهارم: نتايج.. 77
چکیده
ترابرد الكترونی در نيمه رساناها و نانو ساختارها
مقدمه
1-1) زمان و مقياس هاي طولی الکترونی در جامدات
1-2) انواع مقیاسهای طولی الكترون در جامدات
*، طول موج دو بروي معمولاً بزرگتر از طول موج يك الكترون آزاد است.
o جرم الكترون در خلأ در رابطه (1-1) مي باشد و اندازة به صورت تابعي از نشان داده شده است. نقاط1 تا 4 روي منحني طول موج هاي نشان داده شده به ترتيب براي الكترون هاي InSb، GaAs، GaN و SiC مي باشند. جرم هاي موثر را براي موارد ياد شده به ترتيب مساوي با 014/0، 067/0، 172/0 و 41/0 استفاده كرديم و فرض كرديم كه انرژي الكترون است و دماي محيط اطراف مي باشد و KB­­ ثابت بولتزمان است.
* در حدود
mo (1-01/0) از درجه 73 تا 730 آنگستروم[2] است كه آن واقعاً بسيار بزرگتر از ثابت شبكه مواد ارائه شده در نمودار قبل مي باشد و هر قدر كه دما به سمت دمای ، كاهش يابد طول موج دو بروي طبق يك دستور به همان اندازه افزايش مي يابد. بنابراين طول موج با اندازه هاي ساختار نيمه رسانا و دستگاه هاي ساخته شده توسط تكنولوژي مدرن نانوساختارها قابل مقايسه مي شود.
1-3) ابعاد دستگاه و طيف كوانتيزه الكترون
z × Ly× Lx معرفي كنيم كه همانطور كه نشان داده شده به طور مختصر در شكل 1-2 بدون لطمة كلي ما فرض مي كنيم Lx Ly Lz باشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت آزمایشگاه پایگاه داده‌ها ساخت

دانلود نرم افزار ویرایش و تبدیل فایل های PDF

کارفراینی ترشیجات

پاورپوینت با موضوع quot;مطالب مربوط به تركيب واحد

توسعه(اقتصاد,اجتماعی,فرهنگی)

حدود و موقعیت ایلام

مديريت در جامعه آينده 13 ص

مقاله درمورد اصول دوچرخه سواری

مقاله درباره بیماری های مفاصل (۱۰صword)

TFFJ St Barts