دانلود رایگان


مقاله46 تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله46-تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه130ص
عنوان
صفحه
-1. مقدمه
1-2. بيان مسئله
1-3. ضرورت و اهميت تحقيق
1-4. اهداف تحقيق
1-4-1. هدف کلي
1-4-2. اهداف ويژه
1-5. متغيرهاي تحقيق
1-5-1. متغير مستقل: 1-5-1-1. کراتين
1-5-2. متغيرهاي وابسته :
1-5-2-1. آمونياک
1-5-2-2. سرعت
1-5-2-3. چابکي
1-5-2-4. وزن
1-5-2-5. توده بدون چربي
1-6. فرضيات تحقيق
فرض اول: مصرف مکمل کراتين تأثير معني داري بر پاسخ آمونياک خون تکواندوکاران ندارد.
فرض دوم: مصرف مکمل کراتين تأثير معني داري بر سرعت تکواندوکاران ندارد.
فرض سوم: مصرف مکمل کراتين تأثير معني داري بر چابکي تکواندوکاران ندارد.
فرض چهارم: مصرف مکمل کراتين تأثير معني داري بر وزن تکواندوکاران ندارد.
فرض پنجم: مصرف مکمل کراتين تأثير معني داري بر توده بدون چربي تکواندوکاران ندارد.
فرض ششم: بين تغييرات آمونياک خون در دو گروه کراتين و دارونما تفاوت معني داري وجود ندارد.
فرض هفتم: بين تغييرات سرعت در دو گروه کراتين و دارونما تفاوت معني داري وجود ندارد.
فرض هشتم: بين تغييرات چابکي در دو گروه کراتين و دارونما تفاوت معني داري وجود ندارد.
فرض نهم: بين تغييرات وزن در دو گروه کراتين و دارونما تفاوت معني داري وجود ندارد.
فرض دهم: بين تغييرات توده بدون چربي در دو گروه کراتين و دارونما تفاوت معني داري وجود ندارد.
2- عدم کنترل شرايط روحي و انگيزشي آزمودنيها و تأثير آن بر عملکرد پيش و پس آزمون.
1-8. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق
مکمل کراتين : ترکيب نيتروژني قابل کريستال شدن که در بدن نيز ساخته مي شود. کراتين فسفوريله شده (يا فسفو کراتين)، ذخيره مهم فسفات پر انرژي در درون عضلات است(9).در اين تحقيق ازمکمل کراتين مونوهيدرات استفاده شده است که عمومي ترين مکمل کراتين توليد شده در آزمايشگاهها مي باشد.
مکمل سازي کوتاه مدت (حاد) : مصرف مکمل به مقدار زياد در يک دوره 4 تا 7 روزه که در اين تحقيق 20 گرم در روز به مدت 6 روز مصرف مي شود.
دارونما : در اين تحقيق از گلوکز بعنوان شبه دارو استفاده مي شود که به صورت دوسوکور در اختيار آنها قرار داده خواهد شد.
آمونياک : يک گاز قليايي بي رنگ با بوي زننده و طعم تند(NH3) که اين ماده در بدن انسان به صورت آمونياک و آمونيوم يافت مي شود(9). در اين تحقيق براي اندازه گيري آمونياک، آزمودنيها 10 تکرار 6 ثانيه اي با فواصل 30 ثانيه اي ، با حداکثر سرعت بر روي دوچرخه کارسنج رکاب مي زنند و خونگيري قبل و پس از اجراي کامل 10 تکرار از شريان بازويي بعمل مي آيد.
کراتينين[10] : کراتين آب گرفته شده يا آنيدريد کراتين ، که محصول نهايي متابوليسم کراتين است و در خون و عضله يافت مي شود و در ادرار دفع مي گردد. در اين تحقيق کراتينين خون آزمودنيها قبل و بعد از مکمل سازي کراتين اندازه گيري خواهد شد(9).
تکواندوکاران نخبه : در اين تحقيق به تکواندوکاراني که حداقل داراي درجه کمربند مشکي دان1 و سابقه حداقل 5 سال تمرين مداوم تکواندو با کسب مقامهاي مختلف استاني و کشوري مي باشند ، اطلاق مي شود.
شاخصهاي ساختاري : در اين تحقيق وزن و توده بدون چربي به عنوان شاخصهاي ساختاري توسط دستگاه تجزيه و تحليل کننده ترکيبات بدن ارزيابي مي شوند.
شاخصهاي عملکردي : در اين تحقيق فاکتورهاي ، سرعت ، و چابکي ، به عنوان شاخصهايعملکردي ارزيابي مي شوند. براي اندازه گيري سرعت ، از آزمون40 يارد سرعت و براي اندازه گيري چابکي از آزمون ايلينويز ، استفاده خواهد شد.


بحث و بررسي
+ (61)، توجيه کرده ند.


نتيجه گيري
  1. مکمل سازي کراتين باعت افزايش سطوح کراتين بدن و در نتيجه افزايش مقادير وزن و توده بدون چربي تکواندوکاران نخبه مي شود و بدين طريق در کارائي ورزشکار تأثير مثبتي داشته است.
  2. مکمل سازي کراتين به ويژه بر آن دسته از شاخصهاي عملکردي مؤثر است که در آن سرعت ، زمان و تغيير جهت بدن اهميت بيشتري دارد.
پيشنهادات
Greenhaff
[8]- Wingate
[10]- creatinine


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و

مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی ... مصرف مکمل کراتین بر ...

مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و

تأثير مصرف مکمل کراتين بر ... در این فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي ...

دانلود مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و

مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی ... مصرف مکمل کراتین بر ...

پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و

... پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و ... تأثير مصرف مکمل کراتين ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي …

تأثير مصرف مکمل کراتين بر ... تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي ...

مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و

مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر ... مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و ...

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی …

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک ... تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي …

تأثير مصرف مکمل کراتين بر ... تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي ...

مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و

مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی وساختاری ...

دانلود تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک ... تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی ...

تحقیق درمورد جنگ تحمیلی

کتاب مکانیک سیالات و هیدرولیک

گزارش کارآموزی در مورد پرس، شركت صنعتي كوشا.

ورزش والیبال

رساله ایستگاه راه آهن قطار

سيستم هاي HACCP در صنایع غذایی 15ص

روشهای الکتریکی در اکتشافات ژئوفیزیکی حوضه های

پکیج تبلغ و ارسال رایگان پیام وایبر

سیستم‏های تجارت الکترونیک

تحقیق درمورد بیماری هلندی